Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR – operacja własna pn.:” Szkolenia e-learnigowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych”

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje operację własną pn.:” Szkolenia e-learnigowe z zakresu innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych”

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie

Termin realizacji operacji: lipiec 2020 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 7800,00 zł

Forma realizacji operacji:  szkolenie e-learningowe

Liczba uczestników: 20  (rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów,  doradcy rolni, przedsiębiorcy, mieszkańcy terenów wiejskich, osoby zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami z zakresu rolnictwa, pracownicy jednostek doradztwa rolniczego)

Cel: Celem projektu jest zapoznanie jego uczestników z możliwościami wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w działalności marketingowej gospodarstwa rolnego i agroturystycznego.  Zapoznanie z możliwością prowadzenia działalności agroturystycznej w celu zróżnicowania źródeł utrzymania i zwiększenia dochodów gospodarstwa rolnego.  Przybliżenia możliwości wdrożenia zasad projektowania oferty agroturystycznej zgodnie z charakterem wiejskości i potrzebami klienta, a także sposobami promocji oferty gosp. rolnego jak i agroturystycznego za pomocą znanych platform społecznościowych, które wskazują ich cechy,  możliwości  wykorzystania do promowania produktów gospodarstwa oraz nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami.

Dodatkowych informacji udziela: Renata Wojas tel. 77/44 37 143  renata.wojas@oodr.pl