kalendarium

Szkolenia specjalistyczne wraz z podsumowaniem działalności doradczej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Głubczycach za 2016r. połączone z przekazaniem wybranych informacji o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Działaniu „Współpraca” – 7 marca 2017 r. Dworek Peszków w Głubczycach