Redukcja emisji pochodzących z hodowli bydła (2017)

7 Listopad, 2017

Przedstawiamy Państwu ulotkę informacyjnej EIP-AGRI Factsheet on Reducing emissions from cattle farming, która została opracowana przez Grupę Fokusową skupiającą się na redukcji emisji z hodowli bydła. Tłumaczenie zostało wykonane przez członka Grupy Fokusowej – Mateusza Sękowskiego, pracownika Centrum Doradztwa Rolniczego Oddziału w Radomiu. Ulotka w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_factsheet_reducing_livestock_emissions_2017_en.pdf

Produkcja zwierzęca przyczynia się znacząco do emisji amoniaku i gazów cieplarnianych (GHG). Grupa Fokusowa EIP-AGRI dotycząca redukcji emisji pochodzących z hodowli zwierząt gospodarskich poszukiwała efektywnych środków mających na celu redukcję zarówno metanu (CH4) jak i amoniaku (NH3).

Dwudziestu ekspertów z Grupy Fokusowej określiło istniejące i nowe środki ograniczające emisję, zbadało ich opłacalność, zidentyfikowało czynniki usprawniające i utrudniające wdrożenie działań redukcyjnych oraz wskazało obszary, w których wymagane są dalsze badania, rozwój i wymiana wiedzy.

Zapraszamy do lektury!

Redukcja emisji pochodzących z produkcji zwierząt


14 Wrzesień, 2017

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo link do materiału filmowego promującego Grupy Operacyjne EPI, który został zrealizowany przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI – zapraszamy do oglądnięcia.

 

 


Dograne.pl – czyli jak efektywnie dograć współpracę na rynku

11 Sierpień, 2017

Rynek rolny, jak każdy inny rynek, jest miejscem spotkania sprzecznych interesów. Jednak wszystkich uczestników tego rynku zawsze łączy to samo ogniwo – produkt rolny. Na tej zasadzie zbudowany jest nowy system dograne.pl, którego centralnym mechanizmem jest automatyczne dopasowywanie ofert sprzedaży i kupna konkretnego produktu. Dograne to swego rodzaju “kombajn” do zbierania i przetwarzania informacji rynkowej, z którego pomocą rolnicy i ich kontrahenci mogą precyzyjnie kojarzyć swoje potrzeby w komfortowym i przejrzystym środowisku.

W tym artykule podpowiadamy, jak najlepiej stosować mechanizmy oferowane w systemie Dograne.

 Wybór produktu

Rejestracja w systemie jest bardzo prosta i sprowadza się do podania i potwierdzenia imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Konto w systemie można utworzyć klikając bezpośrednio w link: https://dograne.pl/account/signup/. Po automatycznej weryfikacji lokalizacji i określeniu przez nas zasięgu transportu (czyli odległości, jaką gotowi jesteśmy pokonać, by dostarczyć lub odebrać produkt), możemy od razu przystąpić do złożenia oferty. Służy do tego wyszukiwarka produktów, których łącznie w systemie jest blisko 500. Na tym etapie określamy, czy dany produkt chcemy sprzedać lub kupić, przy czym każdorazowo jest to decyzja odnosząca się jedynie do pojedynczej oferty. Możemy zatem ten krok powtórzyć i dla dowolnego produktu złożyć oferty zarówno dotyczące kupna, jak i sprzedaży, co z pewnością zainteresuje np. grupy i organizacje producentów.

Treściwa oferta

Złożenie oferty sprowadza się do wypełnienia specjalnie przygotowanego dla danego produktu formularza. Nie musimy go wypełniać “ręcznie”, tylko wybieramy wartości z odpowiednio przygotowanych w systemie parametrów. Na tym etapie określamy przede wszystkim ilość szukanego bądź oferowanego produktu, termin jego dostępności lub zapotrzebowania oraz cechy produktu, według których chcemy aby system dopasowywał dla nas oferty. Co istotne, mechanizm Dograne obejmuje również oferty z przyszłym terminem dostępności lub zapotrzebowania na produkt, co umożliwia rozpoczęcie poszukiwań partnerów handlowych na wiele tygodni lub miesięcy przed zakończeniem cyklu produkcyjnego, zwiększając szanse na uzyskanie bardziej korzystnych warunków współpracy. W praktyce oznacza to, że latem możemy składać oferty np. na sprzedaż jabłek z chłodni, którą zamierzamy otworzyć dopiero w lutym następnego roku.

Poprzez złożenie oferty uruchomimy “kombajn” Dograne, którego zadaniem jest “przeglądanie” i szczegółowe porównywanie wszystkich złożonych ofert. System rozpocznie wyszukiwanie pasujących do naszych potrzeb ofert i będzie nas automatycznie powiadamiał o znalezionych dopasowaniach i możliwościach nawiązania współpracy. System będzie również automatycznie monitorował i udostępniał informacje o zmieniającej się w procesie dograń dostępnej ilości produktów. Innymi słowy, będziemy zawsze wiedzieć, jaka jest aktualnie dostępna lub potrzebna ilość produktu w dopasowanych ofertach dostawców i odbiorców.

Dogranie współpracy

Po znalezieniu odpowiedniego kontrahenta, system pomoże nam dograć współpracę z dopasowanym partnerem biznesowym. W tym celu, w widoku dopasowanej oferty określamy warunki dogrania, czyli wszystkie satysfakcjonujące nas zasady dostawy lub odbioru naszego produktu – począwszy od doprecyzowania cech produktu, poprzez takie aspekty współpracy jak opakowanie, warunki finansowe czy np. temperaturę owoców w transporcie. Jednocześnie, sami decydujemy, kiedy chcemy o naszych warunkach brzegowych powiadomić dopasowanego partnera. O rozbieżnościach w proponowanych przez obie strony warunkach będziemy precyzyjnie informowani. Cały proces dogrywania współpracy możemy prowadzić zdalnie uzupełniając niezbędne informacje w dogodnym dla nas momencie.

W przypadku, w którym strony dopasowanych ofert wyrażą gotowość dogrania współpracy, system wygeneruje dla nas potwierdzenie podsumowujące uzgodnione warunki. W ten sposób Dograne wspomaga dalszą organizację przekazania produktu.

Efektywnie i bez opłat

Dzięki dograne.pl rolnicy i ich kontrahenci wspomagani są przez system w efektywnym działaniu na rynku. Z jednej strony jest to efektywne wykorzystanie czasu użytkowników – odpowiednio wczesne planowanie działań rynkowych i znajdowanie partnerów do współpracy, eliminacja konieczności spędzania czasu na “ręcznym” przeglądaniu ogłoszeń, czy też możliwość zrealizowania wszystkich etapów dogrania zbytu lub zaopatrzenia w jednym miejscu. Z drugiej strony, całość funkcjonalności jest udostępniana w przejrzystym i zwięzłym interfejsie, który został całkowicie pozbawiony wszelkich elementów nie związanych z głównymi zadaniami systemu, w szczególności nie zawiera żadnych form reklamy.

Ze wszystkich opisanych funkcjonalności użytkownicy korzystają całkowicie bezpłatnie.

Dograne_materiał informacyjny w formie poradnika


Punkt kontaktowy EIP-AGRI

26 Lipiec, 2017

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on the EIP-AGRI Service Point – How can we help you?, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-eip-agri-service-point-how-can

Komisja Europejska powołała do życia Punkt Kontaktowy EIP-AGRI (z ang. EIP-AGRI Service Point) w kwietniu 2013r.; jego celem było umożliwienie komunikacji, promowanie innowacyjności, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w sektorze rolnym. Właśnie tutaj, w Punkcie Kontaktowym EIP-AGRI, podejmowane są działania w charakterze mediatora w ramach sieci EIP-AGRI umożliwiające i ułatwiające wymianę doświadczeń oraz współpracę pomiędzy wszystkimi grupami promującymi nowatorskie rozwiązania: rolnikami, naukowcami, doradcami, jednostkami gospodarczymi, działaczami na rzecz ochrony środowiska naturalnego, wreszcie grupami reprezentującymi interesy konsumentów oraz innymi organizacjami pozarządowymi (NGO). Zadania te realizowane są poprzez oferowanie różnorodnych usług jednostkom promującym nowe rozwiązania. Niniejsza broszura zawiera zarys ogólny tego, co Punkt Kontaktowy ma do zaproponowania oraz informacje na temat możliwości współpracy.

Punkt Kontaktowy EIP-AGRI

 

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Innovative solutions for organic farmers in the EU – Optimising arable yields, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-innovative-solutions-organic

Rolnictwo ekologiczne to złożony system, w którym uprawiane są rożne rośliny, a rolnicy mają do dyspozycji mniej „środków interwencyjnych” (takich jak np. chemiczne środki ochrony roślin oraz szybko uwalniające się nawozy) w celu korygowania produkcji. Dlatego rolnicy prowadzący produkcję w oparciu o metody naturalne muszą posiadać szeroką wiedzę. Nie mniej jednak, istnieje kilka czynników, które mogą stanowić przeszkodę w wykorzystaniu pełnego potencjału przez rolników. Niniejszy dokument może stać się źródłem inspiracji do powstawania nowych innowacyjnych rozwiązań wspierających gospodarstwa zajmujące się produkcją ekologiczną w uzyskiwaniu optymalnej wydajności.

EIP-AGRI innowacyjne rozwiązania dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną w UE

 

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure on Reducing antibiotics in pig farming,  która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Broszura w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-reducing-antibiotics-pig-farming

Powszechne stosowanie antybiotyków (nazywanych także środkami bakteriobójczymi) w leczeniu ludzi oraz zwierząt przyczynia się do wzrostu liczby bakterii odpornych na ich działanie. Proces ten utrudnia skuteczne leczenie chorób. Naczelną zasadą stosowania antybiotyków w hodowli świń jest “wykorzystywanie antybiotyków w możliwie jak najbardziej ograniczonym zakresie, ale tylko wtedy, kiedy jest to konieczne”. Osoby związane z hodowlą świń, od „gospodarstwa aż po konsumenta”, mogą pomóc w realizacji tego zadania podejmując odpowiednie, zrównoważone działania na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia zwierząt.

EIP-AGRI redukcja antybiotyków w hodowli świń


25 Lipiec, 2017

Zapraszamy do najnowszego numeru Kuriera Rolniczego (lipcowo-sierpniowego), w którym znajdziecie Państwo kolejny artykuł z cyklu “Razem możemy więcej”

art KR 7-8