Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – OCHRONA ŚRODOWISKA

13 Wrzesień, 2019

  W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. “Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Do udziału w konferencji zapraszamy mieszkańców województwa […]

Czytaj więcej!

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

5 Wrzesień, 2019

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie (wyjazd studyjny) z zakresu ochrony powietrza pn. “Gospodarka niskoemisyjna”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolnych, rolników, samorządowców, mieszkańców województwa opolskiego   Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat krapkowicki, Kamień Śląski   Termin realizacji operacji: […]

Czytaj więcej!

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna

22 Sierpień, 2019

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. Szkolenie z produkcji roślin wysokobiałkowych pn. „Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów na rzecz poprawy żyzności gleby” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji […]

Czytaj więcej!

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – KONFERENCJA SIR

22 Sierpień, 2019

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie […]

Czytaj więcej!

Gmina Strzelce Opolskie realizuje operację wybraną w woj. opolskim w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019

21 Sierpień, 2019

  W związku z powtarzającą się sytuacją z brakiem wody na potrzeby rolnictwa Burmistrz Strzelec Opolskich podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji rozwiązywania problemów i wdrożeniem modelowych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów gospodarki wodnej. Gmina Strzelce Opolskie obecnie realizuje operację, która została wybrana w woj. opolskim w konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  […]

Czytaj więcej!

Szkolenie wyjazdowe pn. ”Ograniczenia zanieczyszczeniami azotem metodą poprawy jakości wód”

8 Sierpień, 2019

      Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna   W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie (wyjazd studyjny) pn. ”Ograniczenia zanieczyszczeniami azotem metodą poprawy jakości […]

Czytaj więcej!

Konferencja SIR pt.: „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania Współpraca”

19 Czerwiec, 2019

W dniu 12 czerwca 2019 roku w Pałacu Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, odbyła się konferencja pt.: „Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania Współpraca”. Konferencja została zainicjowana w celu upowszechnienia informacji o […]

Czytaj więcej!