Poszukujemy ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych

7 Styczeń, 2019

Szanowni Państwo,   Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych: Zdrowie pszczół i zrównoważone pszczelarstwo, Możliwości dywersyfikacji poprzez produkty lecznicze i kosmetyczne na bazie roślin, Zasolenie gleby, Ochrona gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem, Redukcja użycia leków na farmach drobiu.   Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w […]

Czytaj więcej!

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

7 Styczeń, 2019

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 Na podstawie: 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach […]

Czytaj więcej!

Wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca

12 Grudzień, 2018

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 – 2020 W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach […]

Czytaj więcej!

Komunikat w sprawie II naboru M16 Współpraca.

10 Grudzień, 2018

Szanowni Państwo, przekazujemy  bardzo ważną informację dla potencjalnych wnioskodawców II naboru wniosków do działania M16 Współpraca, tworzących Grupy Operacyjne. planowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca, która będzie miała charakter głównie porządkowy oraz dostosowujący obecne brzmienie rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. […]

Czytaj więcej!

Cykl szkoleń kooperatywy spożywcze w woj. opolskim

7 Grudzień, 2018

Kooperatywy spożywcze w województwie opolskim.   „Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich” pod takim hasłem odbył się w listopadzie cykl trzech szkoleń zorganizowanych przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 […]

Czytaj więcej!

Zaproszenie na szkolenie ” Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich” – 3

28 Listopad, 2018

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje szkolenie ph. ” Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich”  w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zapraszamy rolników, producentów rolnych, przedsiębiorców z branży rolniczej, doradców rolnych oraz wszystkich zainteresowanych […]

Czytaj więcej!

Zakup zwierząt w operacjach działania „Współpraca”.

26 Listopad, 2018

  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w § 5 ust. 5 pkt 6 określa się, że do kosztów badań można zaliczyć koszty zakupu środków produkcji i usług rolniczych, ponoszone w […]

Czytaj więcej!