V posiedzenie WGR ds. KSOW

18 Maj, 2018

W dniu 17 maja 2018 r. w UMWO w departamencie PROW odbyło się V posiedzenie WGR ds. KSOW.  Obrady posiedzenia otworzył Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka.  Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu PROW Tomasz Karaczyn podsumowując Konkurs 2/2018 dla Partnerów KSOW.  Kolejnym etapem było przedstawienie i omówienie prezentacji na temat realizacji projektów w ramach Sieci na […]

Czytaj więcej!

Targi Ogrodnicze Wiosna Kwiatów 2018

14 Maj, 2018

Już po raz XIX Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zorganizował Targi Ogrodnicze Wiosna Kwiatów. Weekend 12 i 13 maja przyciągnął setki wystawców i tysiące zainteresowanych tematyką ogrodniczą, nie tylko z terenu województwa opolskiego. Wśród licznych stoisk znalazło się również to promujące Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, na którym m.in. znalazły się ulotki […]

Czytaj więcej!

Zmiany w umowie z Partnerem KSOW – wersja zaktualizowana umowy.

9 Maj, 2018

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja br. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz projektowaną ustawą […]

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o wyniku oceny merytorycznej wniosków złożonych przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019

30 Kwiecień, 2018

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie została zamieszczona lista ocenionych operacji Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2018 r. Do Jednostki Centralnej wpłynęło łącznie 78 wniosków. 4 przekazano do  właściwych jednostek KSOW ze […]

Czytaj więcej!

TARGI OGRODNICZE – “WIOSNA KWIATÓW 2018”

26 Kwiecień, 2018

W dniach 12 – 13 maja 2018 roku w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbędą się Targi Ogrodnicze – Wiosna Kwiatów 2018, podczas których zapraszamy do odwiedzenia stoiska SIR oraz rozmowy z pracownikami działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którzy działają na rzecz SIR.

Czytaj więcej!

Lista operacji ocenionych przez CDR w Brwinowie w ramach konkursu dla Partnerów KSOW nr 2/2018

20 Kwiecień, 2018

Poniżej zamieszczamy listę ocenionych operacji przez Komisję powołaną Zarządzeniem Nr 6/2018 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 06.03.2018. Komisja  w dniu 18. 04. 2018 roku zakończyła pracę nad oceną wniosków na realizację operacji składanych przez Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla konkursu nr 2/2018 […]

Czytaj więcej!

Kolejne innowacje w rolnictwie – Kwietniowy nr Kuriera Rolniczego – SOL (stado online) oraz terapia antystresowa.

20 Kwiecień, 2018

Zachęcam do kwietniowego nr Kuriera Rolniczego, w którym zamieszczona ciekawy, bardzo innowacyjny artykuł poświęcony SOL czyli stado online – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oferuje hodowcom program zarządzania stadem SOL OnLine.  Jest to program, przeznaczony dla hodowców bydła mlecznego i służy, aby rejestrować zdarzenia w stadzie.  Program ten ma na celu ułatwienie codziennej pracy […]

Czytaj więcej!