SIRowskie portale internetowe.
31 Lipiec, 2018


Z wielką przyjemnością chciałabym zachęcić Państwa do odwiedzania stron internetowych, gdzie znajdziecie ciekawe artykuły na temat badań i nowości w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, informacje o projektach, aktywnościach i publikacjach europejskich sieci.

Strona internetowa:  http://sir.cdr.gov.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/SiecSIR/

Twitter: https://twitter.com/SIR_siec

Załącznik nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
30 Lipiec, 2018

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi produktów  wymienionych w Załączniku I do Traktatu UE przekazuję informacje o procedurze pozyskiwania opinii co do produktów tam wymienionych. Produkty wymienione w  Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej można identyfikować za pomocą bazy Isztar prowadzonej przez Ministerstwo Finansów (www.isztar.mf.gov.pl). W bazie

Czytaj więcej!
Partnerstwo dla rozwoju II – materiały szkoleniowe
24 Lipiec, 2018

W dniach 26-27 czerwca 2018 r. w Grudziądzu oraz w dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Częstochowie, odbyły się szkolenia poświęcone działaniu „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zorganizowane przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie realizujących zadania na rzecz SIR. W rekrutację uczestników szkoleń zaangażowali

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!