Poszukujemy ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych
7 Styczeń, 2019


Szanowni Państwo,

 

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:

  • Zdrowie pszczół i zrównoważone pszczelarstwo,
  • Możliwości dywersyfikacji poprzez produkty lecznicze i kosmetyczne na bazie roślin,
  • Zasolenie gleby,
  • Ochrona gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem,
  • Redukcja użycia leków na farmach drobiu.

 

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 11 lutego 2019 r.

Członkami Grup Fokusowych mogą być między innymi: rolnicy, leśnicy, doradcy rolniczy, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.

Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych.
Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy.

 

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny na stronie: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups

 

Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
7 Styczeń, 2019

Ogłoszenie o konkursie nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019 Na podstawie: 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Czytaj więcej!
Wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca
12 Grudzień, 2018

Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 – 2020 W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!