Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – OCHRONA ŚRODOWISKA
13 Wrzesień, 2019


 

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. “Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w konferencji zapraszamy mieszkańców województwa opolskiego – rolników i producentów rolnych, doradców rolnych, przedstawicieli samorządów i nauki.

 

Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Sala konferencyjna

 

Termin realizacji operacji: 2/3/4 kwartał 2019 r. (termin 03.10.2019 r.)

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 24 000,00 zł

 

Forma realizacji operacji: konferencja, 2 konkursy

 

Liczb uczestników: 60 (konferencja), 12 (2 konkursy)

 

Cel: Ochrona środowiska to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej i polega na racjonalnym kształtowaniu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Wdrażanie innowacyjnych działań związanych z ochroną środowiska: (wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii w kierunku ochrony powietrza, gleb i wód, kształtowania krajobrazu, zapobiegania zmianom klimatu oraz ochrony zdrowia ludzi i zwierząt).

 

Poniżej do pobrania program konferencji:

Program_konferencja_03.10.2019

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Stanisława Grabska-Mędrala – tel. 77 4437 133, e-mail: stgm@oodr.pl

 

 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
5 Wrzesień, 2019

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie (wyjazd studyjny) z zakresu ochrony powietrza pn. “Gospodarka niskoemisyjna”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy doradców rolnych, rolników, samorządowców, mieszkańców województwa opolskiego   Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat krapkowicki, Kamień

Czytaj więcej!
Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna
22 Sierpień, 2019

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. Szkolenie z produkcji roślin wysokobiałkowych pn. „Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów na rzecz poprawy żyzności gleby” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!