Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – ”Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego”
18 Wrzesień, 2019


Zaproszenie na konferencję

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje dwudniową konferencję pn.:

”Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego”

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy rolników, przedsiębiorców z terenów miejsko-wiejskich, doradców rolnych, przedstawicieli instytucji naukowych, przedstawicieli samorządów, organizacji branżowych związanych z rolnictwem mieszkańców obszarów wiejskich oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym obszarem.

Termin: 28-29.2019 r., godzina rozpoczęcia: 10:00

Miejsce docelowe: Instytut Naukowo-Badawczy –  Księdza Sebastiana Kneippa
Zespół Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy, Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim,
47-325 Kamień Śląski, ul. Parkowa 1B

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz nocleg.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

docelowa liczba uczestników 70 osób.

Szczegółowe informacje pod nr tel.  600 403 526, 77 44 37 145, 144, 143

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna – OCHRONA ŚRODOWISKA
13 Wrzesień, 2019

  W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. “Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Do

Czytaj więcej!
Szkolenie w formie wyjazdu studyjnego w ramach realizacji projektu pn.: “OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZENIAMI AZOTEM METODĄ POPRAWY JAKOŚCI WÓD”
13 Wrzesień, 2019

W dniach 9-10 września w Pokrzywnej odbyło się szkolenie w formie wyjazdu studyjnego w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenia zanieczyszczeniami azotem metodą poprawy jakości wód”. Projekt miał na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu i założeń programu działań mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzenia rolniczego oraz zapobiegania dalszemu

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!