Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna
13 Listopad, 2019


 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie (wyjazd studyjny) pn. ”Chów i hodowla trzody chlewnej z elementami bioasekuracji”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy producentów, trzody chlewnej oraz doradców rolnych.

Miejsce realizacji operacji: woj. opolskie, powiat brzeski, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

Termin realizacji operacji: 26 listopad  2019 r.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 000,00 zł

Forma realizacji operacji:  szkolenie

Liczba uczestników: 40 (producenci, hodowcy trzody chlewnej oraz doradcy rolni)

Cel: Głównym celem szkolenia jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej w województwie opolskim. Dynamicznie zachodzące zmiany na rynku trzody sprawiają, iż hodowcy i producenci wieprzowiny poszukują najnowszych informacji, nowatorskich technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania ekonomicznej rentowności produkcji. Szkolenie ma zachęcić uczestników do zawiązania partnerstw i wspólnego wdrażania nowatorskich rozwiązań z udziałem środków z działania Współpraca.

 Dodatkowych informacji udziela: Katarzyna Mazurek tel. 77/44 37 129 katarzyna.mazurek@oodr.pl

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

  1. ”Chów i hodowla trzody chlewnej z elementami bioasekuracji”

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

26.11.2019 r. godz. rozpoczęcia 09:30

Miejsce szkolenia: BIUROWIEC OODR,  ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

09.30 – 10.00       Rejestracja uczestników i otwarcie szkolenia

10.00 – 11.30       „Prowadzenie oceny i ksiąg świń hodowlanych w świetle przepisów Unii Europejskiej” –
Piotr Polok

11.30 – 13.00      „Czy da się efektywnie żywić trzodę chlewną bez poekstrakcyjnej śruty sojowej” –
dr inż. Amelia Prorok

13.00 – 13.15      Przerwa kawowa

13.15 – 14.45      „Sam chroń swoje stado przed ASF” – dr n. wet. Piotr Kołodziejczyk

14.45 – 15.00      Dyskusja

15.00                    Obiad

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna
13 Listopad, 2019

  Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, planuje szkolenie (wyjazd studyjny) pn. ”Nowe tendencje w chowie i hodowli bydła mlecznego z elementami dobrostanu”. Do udziału w szkoleniu zapraszamy hodowców bydła mlecznego, rolników, spółdzielnie mleczarskie i osoby zainteresowane hodowlą bydła

Czytaj więcej!
Konferencja pn.: „Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego”
7 Listopad, 2019

  W dniach 28-29.10.2019r. w Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja pn.: „Innowacyjna oferta turystyczna dźwignią wizerunku obszarów wiejskich województwa opolskiego” w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Podczas konferencji zostały przeprowadzone wykłady nt.: „Wodne terapie kneippowskie jako

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!