XXXIV Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
16 Marzec, 2018


08.02.2018 r. w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.  Udział w niej wzięło 39 osób, w tym rolnicy indywidualni i uczniowie szkół rolniczych z woj. opolskiego.

Laureatami  Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych w roku 2018, zostali:

I miejsce – Wojciech Smolarczyk

II miejsce – Mateusz Jędrzejak

III miejsce – Patryk Klimek

IV miejsce – Kacper Kaliniak

V miejsce – Adam Tymkiewicz

Krajowy finał odbędzie się 15-16 marca 2018 r w Kielcach/Modliszewice

 

Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego działania “Współpraca”
16 Marzec, 2018

Informujemy, że zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000438/O/D20180438.pdf

Czytaj więcej!
Innowacje w rolnictwie oraz rolnictwo precyzyjne – dwa artykuły w marcowym numerze Kuriera Rolniczego
15 Marzec, 2018

Zapraszamy do lektury artykułów, które ukazały się w marcowym numerze Kuriera Rolniczego – “Innowacje w rolnictwie – bez nich nie ma przyszłości” oraz “Rolnictwo precyzyjne – kolejne wyzwania przed gospodarzami”. 

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!