Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna
22 Sierpień, 2019


W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn. Szkolenie z produkcji roślin wysokobiałkowych pn. „Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów na rzecz poprawy żyzności gleby” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Miejsce realizacji operacji: Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Pałac

 

Termin realizacji operacji: 29 sierpień 2019 r.

 

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 13 000,00 zł

 

Forma realizacji operacji: szkolenie/warsztaty polowe

 

Liczba uczestników: 25

 

Cel: Głównym celem i założeniem szkolenia w formie warsztatów polowych jest upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących poprawy żyzności gleby dzięki obecności w płodozmianie roślin wysokobiałkowych. Celem przedsięwzięcia będzie pogłębienie i podniesienie wiedzy uczestników szkolenia oraz wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami OODR, przedstawicielami świata nauki oraz przedstawicielami handlowym, umożliwiając tym samym rozwiązywanie problemów obecnie występujących w uprawie roślin wysokobiałkowych, a także transfer wiedzy pomiędzy nauką, a praktyką.

Poniżej program szkolenia:

Program

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pani Elżbieta Łuczak – tel. 77 4437 128

 

 

Realizacja Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie SIR – operacja własna
22 Sierpień, 2019

W ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje przeprowadzenie operacji własnej pn.”Wdrażanie innowacji w polskim rolnictwie na przykładzie grup operacyjnych EPI – mechanizm wsparcia w ramach działania „Współpraca” w ramach planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie Sieci

Czytaj więcej!
Gmina Strzelce Opolskie realizuje operację wybraną w woj. opolskim w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019
21 Sierpień, 2019

  W związku z powtarzającą się sytuacją z brakiem wody na potrzeby rolnictwa Burmistrz Strzelec Opolskich podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem koncepcji rozwiązywania problemów i wdrożeniem modelowych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów gospodarki wodnej. Gmina Strzelce Opolskie obecnie realizuje operację, która została wybrana w woj. opolskim w konkursie nr 3/2019 dla

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!