Wydłużony termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca
12 Grudzień, 2018


Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Logo PROW 2014 - 2020

w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca objętego PROW na lata 2014 – 2020

W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r., uprzejmie informuję, że wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru, z 17 grudnia 2018 r. do dnia
14 stycznia 2019 r. włącznie.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce “Pobierz wniosek” – otwórz.

Informacje na temat działania “Współpraca” objętego PROW na lata 2014 -2020 udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Więcej informacji – otwórz

Komunikat w sprawie II naboru M16 Współpraca.
10 Grudzień, 2018

Szanowni Państwo, przekazujemy  bardzo ważną informację dla potencjalnych wnioskodawców II naboru wniosków do działania M16 Współpraca, tworzących Grupy Operacyjne. planowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca, która będzie miała charakter głównie porządkowy oraz dostosowujący obecne brzmienie rozporządzenia do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o

Czytaj więcej!
Cykl szkoleń kooperatywy spożywcze w woj. opolskim
7 Grudzień, 2018

Kooperatywy spożywcze w województwie opolskim.   „Kooperatywy spożywcze jako innowacyjna i efektowna forma prowadzenia działalności na obszarach wiejskich” pod takim hasłem odbył się w listopadzie cykl trzech szkoleń zorganizowanych przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W ramach planu

Czytaj więcej!
Eksperci poszukiwani …
19 Styczeń, 2018

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na ekspertów do wydania opinii dotyczących oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego PROW 2014 – 2020 nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie : 19.01 – 02.02. 2018 O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji. Zgłoszenie wniosku Zgłoszenia należy dokonać na formularzu: Wniosku […]

Czytaj więcej!